account suspendedSorry, deze website is afgesloten - Sorry, This website is suspended

Deze website is automatisch afgesloten. Dat kan zijn om de volgende redenen:

Betaalproblemen: Er kan niet of te laat betaald zijn. Late betaling komt soms voor doordat een e-mail adres of post adres niet aan ons is doorgegeven en de factuur niet verstuurd kan worden. Een credit card kan vervallen zijn, of er kan sprake zijn van fraude. Pas na 45 dagen niet betalen wordt een website door ons afgesloten.

Reseller Problemen: Sommige klanten zijn klant van een reseller. Die reseller koopt dan bij ons diensten in. Een reseller kan niet of te laat betaald hebben, of fraude gepleegd hebben. Pas na 90 dagen niet betalen wordt een reseller door ons afgesloten.

Technische redenen: Foutief gebruik van onze servers en diensten. Bijvoorbeeld overmatig gebruik van downloads, foutieve doorverwijzingen, technische problemen in de website zelf die van invloed zijn op onze servers. Verder kan er teveel dataverkeer verbruikt zijn in strijd met voorwaarden of beleid.

Spam of hackmisbruik: Er is te veel e-mail, of SPAM e-mail verstuurd. Of hackers hebben dit account gekraakt en wij hebben deze website uit veiligheid afgesloten.

Copyright: Het copyright of andere intellectuele eigendommen zijn geschonden.

Niet toegestande zaken: Dieren mishandelingen, sex met kinderen andere sexuele uitingen die niet toegestaan zijn. Discriminatie. Handelingen in strijd met wet en andere regelgeving. Handelingen in strijd met de mensheid of andere belastende zaken.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.© Copyright 1997-2014 DutchNet.  All rights reserved.